Provést inventuru zaměstnanců

Leden je měsíc věnovaný vyhodnocování a sestavování dat o celoročních prodejích a inventurám. Nejdůležitějším faktorem každé firmy jsou lidé. Ale ne obyčejní lidé! Perfektní lidé, kteří naplní ambice vaší firmy. I letos mě tedy čekají lednové pohovory s klíčovými zaměstnanci. Na řadu přijde společná osvěta naší vize, diskuze nad zefektivněním jejich práce a spokojenosti ve firmě. Inventura zaměstnanců je jedna z věcí, na kterou byste si měli vyhradit dostatečné množství času. Je důležité vyslechnout nápady a zkušenosti zaměstnanců a být otevřený ke kritice vedení a námětům na zlepšení. Vánoční večírek je příjemným zpestřením, ale na denní atmosféře ve vaší společnosti se podílí každý zaměstnanec, proto byste ani letos neměli přehlížet jejich poznatky. Jestliže svým zaměstnancům poskytnete maximum, udělají to samé i oni pro vás.

Vzdělávat se

V každém oboru se dá vzdělávat, ani u nás tomu není jinak. Letos jsme vyčlenili speciální školitelku, která bude jednotlivé pobočky objíždět a rozvíjet komunikační a prodejní dovednosti našich zaměstnanců. Mimo kreativních workshopů, které pořádáme v průběhu celého roku, budeme také více jezdit na veletrhy, pokračovat v manažerské škole pro naše vedoucí prodejny nebo vzdělávat vedení například v time managementu.

Pracovat chytřeji, ne tvrději

Zní to jako klišé, přesto na to občas zapomínám. Je potřeba si uvědomit, že čas jsou peníze. A proto se i letos zaměřím na to, co je pro firmu klíčově důležité a ostatní budu delegovat. Je potřeba přestat plýtvat časem na aktivity, které nejsou tolik výdělečné.

Zapojit zákazníka

Jak je obecně známo, je mnohonásobně dražší získat nového zákazníka než si ho udržet. Dlouhodobý obrat firmy by měli držet zejména stávající zákazníci. Přináší opakovaný zisk, ale také nás obvykle učí (pokud jste ochotni zákazníkům naslouchat), co je trendy a kam se náš obor vyvíjí. Heslem tohoto roku bude zdokonalení zákaznické retence a zapojování zákazníka do vizí firmy. Český zákazník je nevěrný, vybíravý, miluje slevy. I s těmito nepopulárními tématy je potřeba tento rok důkladně pracovat.

Sledovat generaci Z

Generace Z je naše budoucnost. Přestože ještě většina z nich není naším zákazníkem, je potřeba chování této skupiny lidí sledovat. Je to generace odkojená internetem, vyrůstající ve světě, kde se smazávají kulturní hranice, kde jistota čehokoliv téměř neexistuje a kde se dá předpokládat určitý individualismus, tzn. pracovat s trendem DIY (Do It Yourself) bude pro nás – jako produktovou firmu  – zásadním klíčem pro naše budoucí fungování. Tato generace bude nejspíš následovat generaci Y, kde se objevuje stále častěji klíčové slovo „zažít“, proto připravujeme strategii, kdy zákazníka více vtáhneme do dění společnosti.

Rozvíjet koncept dárek v dárku

Loňský rok se nám osvědčily produkty s druhotným využitím. Krabice už dnes nejsou jen na obdarování. Uvedu příklad. Zakoupíte celou kaskádu krabic (6 kusů krabic) a do nejmenší krabice dáte dárek. Nejen, že obdarovanému s každou krabicí stoupá adrenalin, ale jako druhotné využití může moderně laděná kaskáda nahradit váš botník. Proto se chceme ještě více věnovat designu a využitelnosti produktu.

Identifikovat příležitosti pro růst

Abychom utekli konkurenci o pár kilometrů, bude potřeba najít nové příležitosti pro rozvoj a stanovit konkrétní plán pro dosažení jejich úspěšné realizace. Letos to bude zase o něco těžší, protože konkurence roste, zájem o náš obor je stále větší. Co nám naopak nahrává je světová přeinformovanost, proto očekáváme, že se nám letos bude dařit hlavně v oblasti personalizovaného balení, krabicím s vlastní identitou či přáním na míru.

Online, e-commerce, mobil

Opět nám narůstá podíl přístupů na naš web a e-shop z mobilu. Je těžké stanovit, jak velký vliv na naše podnikání má právě mobilní zařízení, ale jsme přesvědčeni, že i letos to bude nezanedbatelný nástroj pro budování značky a získávání informací o našich provozovnách. Celkově se tedy letos pokusíme vybudovat propracovanou strategii na komunikaci se zákazníky přes jejich chytré telefony. Mimo mobil se zaměříme na co nejlepší a intuitivní výběr sortimentu v našem e-shopu. Na Vánoce jsme si otestovali, že zájem ze strany zákazníků o naše produkty je větší, než jsme čekali. A jelikož letos poprvé téměř padla v ČR pomyslná hranice internetového nakupování – obrat české e-commerce dosáhl 98 miliard, není pochyb, že růst e-commerce scény nesmíme podceňovat. 

Tolik start roku 2017 v Giftisimu. A jaké je předsevzetí ve vaší firmě?